среда, 16. јул 2014.

Makroekonomski pregled, 2012-2014. godina


Rast BDP u 2013. godini, koji je rezultat investicija u periodu 2008-2011 (FIAT, NIS i dr.) velikom brzinom se topi i u 2014. godini očekuje se stagnacija. U prvih šest meseci procenjeni pad BDP je oko 1%, ali ako se nastavi ovim tempom, pad će do kraja godine biti mnogo veći. Istovremeno, u pvih sedam meseci 2014. godine pada i industrijska proizvodnja za 3,2% u odnosu na isti period prošle godine. Očigledno je da bez investicija u narednom periodu, a sa rastućim trendom zaduživanja, Srbija će uz pad BDP-a imati dodatni pad standarda građana u 2014. godini. Dodatno, najavljeno smanjenje plata i penzija dovešće do pada domaće tražnje, pa će to uticati još više na pad BDP ove i sledeće godine. Pošto očigledno neće biti stvorene osnove za rast u narednoj godini, to će dodatno ograničiti mogućnosti Srbije da izađe iz krize.

Investicije su u prethodne dve godine gotovo zaustavljene. Nestabilna politička situacija u proteklom periodu (treća Vlada od 2012 godine!), povećanje poreskih stopa i ukidanje podsticaja za investitore (blokada SIEPA, ukidanje poreskog kredita za porez na dobit i dr.) doprineli su da investicije padnu na rekordno nizak nivo. U 2012. godini su one iznosile svega 240 miliona evra, a u 2013. godini oko 770 miliona evra. Ni ova godina ne obećava. U prva četiri meseca 2014. godine svega 200 miliona evra, čak 8% manje nego u istom (i veoma lošem) periodu prošle godine. Međutim, NBS u maju iznenada menja metodologiju i u SDI uključuje još neke makro veličine (kao, na primer, reinvestiranu dobit i međukompanijske kredite), tako da podaci sada nisu uporedivi na mesečnom nivou. U svakom slučaju, činjenica je da su investicije na veoma niskom nivou u odnosu na period pre 2012. godine. 

Javni dug nezaustavljivo i brzo raste. U periodu jul 2012-septembar 2014. godine porastao je za čak 6,4 milijarde evra te su samim tim porasle i otplate kamata po osnovu tog duga. Međutim, u to nisu uključene obaveze koje država treba da preuzme od bivšeg JAT, zatim Srbijagas, Petrohemija i druga preduzeća u restrukturiranju, kao ni mnogi drugi skriveni dugovi. Istovremeno je smanjena ročnost kredita kojima se finansira budžetski deficit što se vidi po velikom rastu sredstava za otplatu kamata, dok istovremeno ne raste otplata glavnice. Prosečna ročnost državnih hatrija je sa 20 meseci do jula 2012. godine, smanjena na 16 meseci u prethodnih godinu dana. Otplate kamata rastu čak 41% u 2013. u odnosu na godinu ranije, i preko 30% u prvih sedam meseci ove godine u odnosu na isti period prethodne. Razlog tome je, dakle, veliki rast javnog duga u prethodne dve godine. Prema sadašnjem budžetu za 2014. godinu potrebno je još oko 1,5 mlrd evra dodatnog zaduženja kako bi se pokrili svi rashodi i izmirile obaveze po osnovu kredita. Verovatno će trebati i više. Prema proceni Fiskalnog saveta, 2014. godinu bi, ukoliko nastavimo istim tempom, mogli da završimo sa javnim dugom od oko 70% BDP. Moja procena je da smo već davno prešli 70% jer se manipuliše sa visinom BDP.

Deficit je na rekordnom nivou i među najvišim u Evropi. U prvih sedam meseci 2014. godine deficit je 9% veći u odnosu na isti period prethodne godine. U julu mesecu smo imali suficit, ali je on uglavnom rezultat smanjenja kapitalnih rashoda i rasta neporeskih prihoda. Republički deficit je do kraja jula 109,8 milijardi dinara. Prema proceni Fiskalnog saveta, deficit do kraja godine će preći 8% BDP.

Prihodi stagniraju uprkos povećanju gotovo svih poreskih stopa. Tokom 2012. i 2013. godine povećane su stope PDV (viša stopa sa 18% na 20% i niža stopa sa 8% na 10% i 20%), zatim povećana je stopa poreza na dobit (sa efektivnih oko 5% na 15% povećanjem nominalne stope sa 10 na 15 i ukidanjem poreskog kredita za investitore). Povećane su sve akcize između 5% i 20%. Porez na imovinu je drastično povećan i fizičkim i pravnim licima (u nekim slučajevima i preko 100%). Uprkos tome, poreski prihodi su u 2013. godini porasli u realnom iznosu (kada isključimo inflaciju) svega 3%, dok PDV realno nije porastao (trebalo bi da je značajno porastao usled povećanja stopa, ali...). U 2014. godini, u prvih sedam meseci, situacija je još lošija. Uprkos rastu niže stope PDV i akciza, poreski prihodi su realno porasli svega oko 3%, dok je PDV realno opao (očekivao se rast od 8,5%). Posebno je zabrinjavajuće kretanje prihoda od domaćeg PDV koje drastično pada i prvih sedam meseci (čak 13% ili oko 20 mlrd dinara manje u odnosu na planirano Zakonom o budžetu za 2014). Ogroman pad prihoda od domaćeg PDV ukazuje na teško stanje u kome se nalazi domaća privreda.

Rashodi zabrinjavajuće rastu uprkos najavljenim merama štednje. U 2013. godini tekući rashodi rastu oko 2,3%, a u prvih sedam meseci 2014. nastavljaju da rastu za 7% u odnosu na isti period 2013. godine. Rastu čak i rashodi za zaposlene uprkos realnom padu zarada u javnom sektoru i zabrani zapošljavanja. U 2013. godini rast mase plata iznosio je 4,8%, a u prvih sedam meseci ove godine oko 1,2%. U prvih sedam meseci 2014. godini porasle su i subvencije u odnosu na isti period prethodne godine za 27%. Zabrinjavajući je i rast takozvanih neto budžetskih pozajmica (skrivene subvencije Železari i drugim preduzećima u restrukturiranju) koje su porasle čak 38% od početka godine u odnosu na isti period 2013. godine. Već pomenuti rashodi za otplatu kamata rastu iz meseca u mesec i sada su za 33% veći u odnosu na prvih sedam meseci prethodne godine.

Нема коментара:

Постави коментар